Тере-Хөлде эът болбаазырадыр бүдүрүлге ажыттынган

✅ Октябрь айның төнчүзүнде Тере-Хөл кожууннуң Кунгуртуг суурунуң чурттакчызы Марина Кочаа эът болбаазырадыр мини-цехти ажыткан. Ол «Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту болгаш хууда сайгарлыкчыларның бот-идепкейин деткиири» национал төлевилел езугаар 1 сая 350 муң рубль грантыны алгаш, дээди сорттуң тушенкаларын кылып эгелээн.

«Агростратап» грантының негелдези езугаар Марина Кочаа төлевилелди боттандырары-биле бодундан 150 муң акшаны киириштирген.
Баштайгы тушенкалар ТР-ниң эпидемиология болгаш гигиена төвүнүң лабораторлуг шинчилелдерин чедиишкинниг эрткен. Ол ышкаш Евразий экономиктиг эвилелдиң декларациязын алган.

Мини-цех хүнде 48 банка тушенканы бүдүрер, а айда 1000 ажыг банка Кунгуртуг суурнуң садыгларынче кирип болур.
Чоокта чаа эрткен чурттакчы чонунуң чизези езугаар бир айда 1598 кижи тушенканы садып ап, аъш-чемге ажыглаар аргалыг.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Бүгү делегейниң телевидение хүнүнде Тываның журналистери спартакиаданы эрттирген
Следующая запись
Когда выйдет на свет второй том «Урянхайско-тувинской энциклопедии»?
Меню