Тарлагның өөреникчилери септеттинген школага өөренир

«Өөредилге» национал төлевилели езугаар Тарлаг школазының капитал септелгези дооступ турар. 1960 чылда туттунган школаның септелгезин баштай дээвииринден эгелээн. Ооң соонда тудугжулар оран-саваның даштын чаартпышаан, соңгаларын солаан. Ол-ла бүгү ажылдар-биле чергелештир иштики септелгени база чоруткан. Ол ышкаш школаның материал-техниктиг базазын чаартыры көрдүнген.

«Школавыста септелге ажылдары частан эгелээн. Өөреникчилер-даа, башкылар-даа аажок өөрүп турар. Школага капитал септелге кылыр үе черле келген турган, «Өөредилге» национал төлевилелдиң ачызында школавыс чаарттынган» — деп, Чойгана Байкара чугаалаан.

«Өөредилге» национал төлевилелдиң кол сорулгазы – чурттуң девискээринде уругларга шынарлыг билигни дең арга-биле хандырары. Чаа школалар тударындан аңгыда, эрги оран-саваларны чаартып турары өөрүнчүг. Дыка хөй көдээ школалар туттунганындан бээр септелге чокка ажыглаттынып турарын билир бис. Ынчангаш оран-сава бүрүнү-биле ажыглаттынмайн турган. А капитал септелге соонда, чүгле өөреникчилерниң саны немежир эвес, а өөредилгеге таарымчалыг байдалдар тургустунар.

#нацпроекты #нацпроектобразование

Предыдущая запись
Бии-Хем кожуунда 19 өг-бүле дузалал ажыл-агыйын хөгжүдер материалдыг дузаны алган
Следующая запись
В Национальном музее им. Алдан-Маадыр открылась выставка, посвященная Шериг-оолу Дизижиковичу Ооржаку – первому Президенту Тувы
Меню