Таарымчалыг хоорай хүрээлеңи

#ФКГС #комфортнаягородскаясреда

Бай-Тайга кожууннуң оруунда шуткуп кылган тураскаалдарның шевергинин эскерип болур. А ийи талалыг көвүрүгнүң ужу-кыдыында тураскаалдарны көөрге, ында каар. Ынчангаш шупту ажылдарывыстың эстетиктиг талазын база көөрү чугула. Шупту чүүл чонга таарымчалыг болур ужурлуг.
Чоокка чедир-ле субурганнарны дыка тудуп турдувус. А херек кырында ол субурганнарже чон кайы хире барып турарыл? Баштай чонга таарымчалыы-биле хүрээлерни кылып, өөредилгелерни, тайылбырларны кылза эки эвес бе деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан.

Предыдущая запись
Жители Тувы могут решать проблемы через портал «Госуслуг»
Следующая запись
«Эзирлерниң уязын» тудар
Меню