Социал керээ: күзелдерден – бодунуң хууда ажыл-агыйынче

Кижи бодунуң сагыш-сеткилинге тааржыр ажылды канчап тып алырыл? Резюмезин янзы-бүрү организацияларже тарадыр чедирип болур, ынчалза-даа бодунуң хууда херээн ажыдып ап болур арга база бар.
«Демография» национал төлевилелдиң иштинде күрүне программазы езугаар социал керээни чарып, бодунуң хууда херээн ажыткан хамаатылар хөй. Оларның аразында Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурунда Хаянмаа Чүльдүм «Хуулгаазынныг делегей» деп ойнаар комнатаны ажыдып алган. Тускай комнатага аныяк ада-иелер кезек үе дургузунда ажы-төлүн арттырып каап болур. Ында кижизидикчи башкы чаштарны хаайгаараар.
Бажың ажылы кылып алырда азы хостуг үезинде кандыг-бир херек кылыр дээн ада-иелерге ажыктыг. Оон аңгыда чаштар-биле кады комнатага ойнап-хөглеп болур.
Хаянмаа Чүльдүм уруглар садынга ажылдап чораан арга-дуржулгалыг. Чүльдүмнерниң өг-бүлези хөй ажы-төлдүг.

#нацпроект
Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Студентки ТувГУ – лауреаты II и III степени Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады
Следующая запись
Активисты очистили красивые места города
Меню