Социал керээ: ажыл-агыйлар немежип турар

Чөөн-Хемчик кожуунда «Социал керээ» программазы-биле ажыл-херээн ажыдып алган улустун саны 150 ажып турар. Чадаана хоорайда Елена, Эдуард Бирлейлерниң бажынында теплицаларын, Чадаананың төвүнде баш таарар чер немей ажыттынган.

Вячеслав Монгуш тырттырган чуруктары.

Предыдущая запись
В России запустят образовательный проект по цифровой грамотности для учителей и школьников
Следующая запись
Евгений Сарыглар: делегейниң виртуоз-хомусчузу
Меню