Регионалдыг төлевилел езугаар күрүне деткимчези

Cүт-Хөл кожуунда 155 хөй уругларлыг өг-бүле социал хөмүрнү алыр. Бо деткимчени «Демография» национал төлевилелдиң иштинде «Уруг төрүттүнгенде, саң-хөө деткимчези» регионалдыг төлевилел езугаар чоруткан.

Бо хүнде өг-бүлелерниң хөй кезии дузаламчыны алган. Төлевилел езугаар деткимчени ноябрь 20-ге чедир 100 хуу күүседири планнаттынган.

«Кыш удур оттулар чүүл-биле дузалап турары дээш Тываның Чазаанга четтиргенивисти илередип тур бис. Бистиң өг-бүлевиске ол дыка улуг деткимче болур» — деп, күрүне деткимчезин алган Суг-Аксы суурнуң чурттакчызы чугаалаан.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

#нацпроект

Предыдущая запись
От-биле аргалар база угаан демисели: Мөңгүн-Тайгага «Эртем фестивалы» эрткен
Следующая запись
 Чөөн-Хемчикте «Чуга дош» операциязы
Меню