Кудумчуларның оруктары чаарттынар

Тывада «Айыыл чок шынарлыг оруктар» национал төлевилел езугаар орук-септелге ажылдарының сезону ажыттынган.
Бирги ажылдар Кызыл хоорайның Каменистая кудумчузунуң оруундан эгелээн. Септелге ажылдарынга белеткел бо айның эгезинде-ле чоруттунуп турар.

Ук орукта амгы үеде эрги асфальтыны адыргаш, черни дескилей чаштырган. Орук-септелге ажылдарының үезинде автомашиналарның шимчээшкинин кызыгаарлаар чадапчок.

А. НАН-ХОО
Чурукту социал четкилерден алган.

#национальные_проекты .

Предыдущая запись
Ребёнок из О-Шынаа идет на поправку
Следующая запись
Рискуя своей жизнью спасатель спас человека
Меню