Каа-Хемге каът бажыңнарны тудар

«Чуртталга оран-савазы болгаш хоорай хүрээлеңи» национал төлевилел езугаар Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурунга «Преображенский» комплекстиг чуртталга микрорайонун тудар. Чуртталга кварталының девискээринде 825 олуттуг чаа школаны болгаш 280 олуттуг уруглар садын тудуп эгелээн.

Төлевилел езугаар 5 каът хөй квартиралыг 23 чуртталга бажыңын тудар, оларның иштинде 6 бажыңның бирги каъдынга коммерциялыг оран-саваны ажыдары көрдүнген. Чуртталга фондузунуң шөлү 33,94 муң кв.м. болур.

Оон аңгыда 24 чер участогун хууда чуртталга бажыңнары тудар кылдыр планнаан. Федералдыг төлевилелче спортчу болгаш коммунал объектилер кирген.

А. Нан-Хоо.

#нацпроекты

Предыдущая запись
В Туве началась подготовка к летней оздоровительной кампании детей 2023 года
Следующая запись
Бай-тайгажыларның часкы ажылдарга белеткели
Меню