КҮШ-ДАМЫРЫН ДАДЫКТЫРЫП, КАДЫК АМЫДЫРААР АРГА

Кожуунда социал керээ-биле дыка хөй аныяктар боттарының ажыл-херээн ажыдып алгаш, чаңгыс чер-чурттугларынга ажык-дузазын көргүзүп чоруур. Оларның бирээзи Артыш Игорьевич Сарым-оол Шагаан-Арыгның төвүнде 5 каът бажыңның адаанда күш-дамыр дадыктырар «Чалама» деп тренажерлуг залды ажыткан.
Ажылга хаара тудар төптү таварыштыр комиссияны эрткеш, зал ажыдар оран-савага бергедежи берген. Өөнүң ишти Айгуль Геннадьевна-биле «Орион» ТСЖ-ниң өрээлиниң чанында 96 кв.м.шөлдүг өрээлди арендалап алгаш, ооң септелгезинче хөй акшаны үндүргеннер. Залдың чырыын кошкаш, шалазын солааш, эжиин тургускаш, ханазын, дээвиирин будуп, көрүнчүктер азып, душ, арыгланыр өрээлдерни, эр-кыс уштунар өрээлдерни кылган. Акшазының шаа-биле 2 маңнаар дорожка саткаш, күш-дамыр сайзырадыр үүрмек херекселдер садып алган. Артканын боттарының акшазы-биле садып, чамдыызын арендалап турар. Күш-дамырын дадыктырып келген улус килденир деңзини салган, телевизорну аскан. Бир өрээлде 5 маңнаар дорожкаларны, 3 велотренажерларны салган, өске өрээлинде 1,5 кг-120 кг чедир деңзилиг штангалар, 1-ден 10 кг чедир гантельдер, 12, 16 кг гирялар, скакалкалар, бөмбүктерни салган.

Айгуль Геннадьевнаның чугаазы-биле алырга, дүъш соонда 14 хардан өрү назылыг өөреникчилер хөй кээп турар. Кежээ ажыл шагының соонда улуг база улгады берген улус кээр, полицияның, эдип- чазаар колонияның, росгвардияның ажылдакчылары кээр. Херээжен эмчилер, башкылар болгаш артык деңзилиг кижилер хөй кээп турар. Залдың өртек-үнезини база аңгы-аңгы. Өөреникчилерге 10 хуу чиигелделиг. Байырлалдар үезинде 20-25 хуу чиигелделиг акцияларны база чарлап турар болгаш акция үезинде өөреникчилерге 10 хуунуң кырындан 20-25 хуу чиигедип бээр. Эртенги шакта кирерге 200, дүъш соонда 300 рубль. Өг-бүле ийи кижи 1 айның абонемент садып алырга, 4 муң, чаңгыс кижиниң 2500, 6 хонукта 1250 рубль, тренерниң дузазын алырга, айда 4 муң, чаңгыс катап 600, бөлүк кижилер 1 айда 3000 рубль.

Артыш Игорьевич Тываның күрүне университедин дооскан, педагог-психолог, улаштыр күш-культура талазын Тываның өөредилге сайзырадыр болгаш билиг бедидер институдунга өөренген, спорт школада хостуг хүрештиң тренер башкызы болуп ажылдап чоруур. Айгуль Геннадьевна ТКУ-га даг инженери эртемин чедип алган. Тренерлеп ажылдаар курсту база өөренип алган.
Аныяктарның арендалап турар залы тар, бичии, турник тургузар дээрге дээвиири чавыс. Ынчангаш төп черге чер чөпшээрептер болза, улуг зал тудуп алыр сорулгалыг.

#социал_керээ

«Улуг-Хем» солуну

Предыдущая запись
Эмчи мергежилди сонуургаан
Следующая запись
Аныяктар төптерин ажыглалга киирер
Меню