Хүндүлээчел чоруктуң мастерлери

«Россия – хөй арга-шыдалдар чурту» президент платформазының «Хүндүлээчел чоруктуң мастерлери» мөөрейниң ийиги сезонунуң бирги чадазын 1700 ажыг кижи эрткен. Дараазында оларның төлевилелдерин үнелээр чадазы бар болгаш, тиилекчилер чартык түңнелче кирер эргени алыр. Дистанциялыг чаданы эртип тургаш, киржикчилер Россияның географиязы, төөгүзү, уран чүүлүнге, регионнарның этнокультуразының онзагайынга хамаарышкан болгаш туриндустрия адырының талазы-биле айтырыгларга харыылаан.

«Ниитизи-биле дистанциялыг тест эртеринче 1839 киржикчини чөпшээрээн, оларның 1354-ү студентилер болган. Айтырыгларга 1756 киржикчи тергиин эки харыылаан. Ам дараазында чартык түңнелче кирер киржикчи бүрүзү мөөрейниң сайтызынга хууда кабинет ажыткаш, аңаа хүндүлээчел чорук адырынга төлевилелди киирер. Ооң соонда эксперттер төлевилелдерни үнелеп көргеш, чартык түңнелдиң тиилекчилерин илередир» — деп, «Россия – хөй арга-шыдалдар чурту» АКХО-нуң чиңгине директору Алексей Комиссаров таныштырган.

«Хүндүлээчел чоруктуң мастерлери» мөөрей аңгы-аңгы назы-харның кижилеринге бодунуң төлевилелин камгалаар арганы берип турар. 2021 чылда иштики туризмни сайзырадыры эң-не кол черни ээлээр болгаш, регион бүрүзүнге бедик мергежилдиг кадрлар, чаа төлевилелдер, деткимче болгаш дагдыныкчылар чугула херек. Ам эксперттерниң кылыр ужурлуг эң-не харыысалгалыг ажылы – төлевилел бүрүзү-биле таныжары. Бис баштайгы тиилекчилер-биле ужуражылганы четтикпейн манап турар бис» — деп, Хүндүлээчел чорук индустриязының ниити-национал эвилелиниң президентизи (ОСИГ) Грант Бабасян демдеглээн.

«Хүндүлээчел чоруктуң мастерлери» мөөрей «Кижи бүрүзүнге социал лифт» федералдыг төлевилелдиң «Өөредилге» национал төлевилел езугаар боттанып турарын сагындыраал.

Предыдущая запись
«Мээң чуртум – мээң Россиям»: эртем, технология база космос
Следующая запись
Стань участником нового сезона конкурса Social Idea 2021
Меню