ФОНТАННЫ ЭДЕ КЫЛЫР

«Таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри» федералдыг төлевилел езугаар «Хоорай хурээлеңи болгаш чуртталга оран-савазы» национал төлевилелдиң иштинде 2021 чылда 28 хөй-ниити девискээрлерни чаагайжыдар. Ооң иштинде 19 чаагайжыдылга ажылын муниципалдыг тургузугларга чорудар. Кызыл хоорайга ук төлевилел езугаар Арат шөлүнде фонтанны эде кылыр. 2022 чылда эде кылып, чаагайжыдар объектилерни онлайн-бадылаашкын-биле za.gorodsreda.ru адреске апрель 26-дан май 30-ге чедир шилиирин сагындыраал. Чурттакчылар кайы объект дээш хөй үнүн бээр-дир, ол девискээрлерни бирги ээлчегде чаагайжыдар. Федералдыг төлевилелдиң иштинде 2021 чылдың апрель 24-те Бүгү-россия чергелиг субботниктиң акциязын чарлаан.

#нацпроекты #Жильеигородскаясреда #онлайнголосование #Кызыл #город #фонтан #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Будут благоустроены 28 общественных пространств
Следующая запись
ПРЕССА к Масленице 
Меню