Эрзинден аныяк ава чаа мергежилди чедип алган

«Демография» национал төлевилелдиң иштинде «Херээжен чонну ажылга хаара тударынга деткимче» регионалдыг программаның ачызында Эрзинден аныяк ава Чойгана Ижигин «Садып алыышкын адырында специалист» деп чаа мергежилге өөренип алган.

«Чаа мергежилге кожууннуң чонну ажылга хаара тудар төвү таварыштыр өөренип алдым. Күрүне садып алыышкыны адырның специализи деп тускай мергежилди чедип алганымга өөрүп тур мен. Бодум кол ажылымдан аңгыда, черле эртем-билиим бедидип, өөренип алыр күзелдиг турган мен, ынчалза-даа ынаар чардыгар үе көңгүс чок турган» – деп, аныяк ава өөрүшкүзүн үлешкен.

«Бо программа 2019 чылдан эгелээш ажылдап турар. Аныяк аваларга күрүнениң деткимчези дыка ажыктыг деп бодаар мен, эң ылаңгыя чаш уруун азырап олурар иелер бодунуң билиин бедидип алыксаар. Амгы чижилгелиг үеде немелде эртем-билигни чонну ажылга хаара тудар төп таварыштыр халаска өөренип алыры база бир чедимчелиг арга деп болур» — деп, Эрзин кожууннуң чонну ажылга хаара тудар төвүнүң директору Нина Дагжы тайылбырлаан.

Предыдущая запись
Апрельде баштайгы дүжүт
Следующая запись
Ильинкада күш-ажылчы аныяк өг-бүлелер
Меню