Чаа-Хөлде өскүстерге бажың тудуун доозуп турар

Чаа-Хөл суурда өскүс уругларны чурттаар оран-сава-биле хандырар сорулгалыг туттунуп турар бажыңнарның тудуу доозулган. Амгы үеде бажыңнарның иштики ажылдарын кылып турар. Ай төнчүзүнде бажыңнарны ажыглалче киирер.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Тожунуң күш-ажылчы кижилерин алдаржыткан
Следующая запись
Уругларга уруглардан белектер
Меню