Чаа-Хөл: аныяктарга чурттаар оран-сава

«Аныяк өг-бүлелерни чурттаар оран-сава-биле хандырары» федералдыг программа езугаар Чаа-Хөл кожуундан Чингис, Лориса Дамдын-оолдарның өг-бүлези чуртталга сертификадын алган.

«Аныяктарга чедиишкинни, оран-савазынга чылыг-чымчакты, өг-бүлезинге аас-кежикти күзеп тур бис» — деп, Чаа-Хөл кожууннуң чагыргазының ажылдакчылары дыңнаткан.

Предыдущая запись
Фоторепортаж
Следующая запись
Уругларны тыва национал оюннарга өөреткен
Меню