Булуң-Теректе көвүрүг тудуу

Чаа-Хөл кожууннуң Булуң-Терек сумузунда «Чоннуң көвүрүү» деп губернатор төлевилелиниң тудуг ажылын суму чагыргазының удуртулгазы шалыпкын чорудуп турар. Суурнуң организациялары болгаш кудумчуларның чурттакчылары оочур ёзугаар тудугжуларны чемгерип турар. Хүннүң-не суурнуң эр хиндиктиг чону көвүрүг тудуунда киржип турарлар.

Сумунуң медээзинден Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

#Народныймост
#Губернаторскийпроект
#СелоБулунТерек
#ЧааХольскийкожуун

Предыдущая запись
Трудоустройство женщин станет отдельным направлением партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией»
Следующая запись
Всё для фронта, всё для победы
Меню