Барыын-Хемчикте библиотеканың септелгези доозулган

«Культура» национал төлевилели езугаар Барыын-Хемчик кожуунда төп библиотеканың септелгези доозулган. Септелге ажылдарын хүлээп алыр ведомстволар аразының комиссиязы библиотеканың чаартылгазын хынаан. Комиссияның кежигүннери элээн ткаш четпестерни илереткен. Подрядчик ону неделя төнчүзүнге чедир эдерин хүлээнген.

Объект 99% белен. Келир неделяның эгезинде библиотеканың иштики дериг-херекселин чыып, номнар фондузун салыр болгаш, сентябрь айның ортузунда чаа библиотека номчукчуларга эжиин ажыдар.

#нацпроект

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Чаа-хөлчүлер чаа өгнү тигеринге белен
Следующая запись
Дажыма хүндү баштаан дургуннар
Меню