300 хире өг-бүле халас хөмүр-дашты алыр

‼ Кызыл хоорайның 291 өг-бүлези «Социал хөмүр-даш» программазынга киржир. Амыдырлдың берге байдалдарынга таварышкан азы орулгазы эвээш өг-бүлелер ук программаже киргенин сагындыраал. Амгы үеде билдириишкин киирген хамаатыларның даңзызын тургускан.
Кызыл хоорайның мэриязының дыңнадып турары-биле алырга, даңзыда кирген чурттакчыларга халас хөмүр-дашты сентябрь ортузунга дээр бажыңнарынга чедирер.

#социальныйуголь #программа #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Мурнакчы малчыннарга онза алдар болгаш хүндү
Следующая запись
Хоочунга дузалашкан
Меню