2145 кг хөмүрнү төлевилел езугаар үлеп турар

✅ «Социал хөмүр-даш» губернатор төлевилели езугаар Чөөн-Хемчик кожуунда 345 өг-бүле хөмүрнү алган. Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерде 681 кижи бар, олар 1533 бичии чаштарны азырап турар. Оларның аразында орулгазы эвээш 330, уруг азырап алган 7, чааскаан ажы-төлүн азырап чоруур 24, ада-иениң кайы-бирээзи ажыл чок 185, инвалид уругларлыг 16, 5-тен хөй ажы-төлдүг 117 өг-бүле хөмүрнү дузаламчы кылдыр алган.

Чөөн-Хемчик кожуунда социал ажылдакчы А.С. Кууларның дыңнатканы-биле алырга, 2145 кг хөмүрнү Чадаана хоорайдан 133, көдээ суурлардан 212 өг-бүле бүрүзүнге чедирген. Губернатор төлевилели езугаар үлээн хөмүр-дашты тускай журналда демдеглеп турар.
Хөмүрнүң сөөртүлгезин «Аас-кежик» КХН чорудуп турарын сагындыраал.

#социалхөмүрдаш #чөөнхемчик #тыванын_аныяктары #губернатортөлевилели

Предыдущая запись
 Суугу одаар бажыңнарга четкен
Следующая запись
В финал первого Всероссийского конкурса «Твой Ход» вышли 1 000 студентов со всей страны
Меню