2024 чылдың «Көдээ черниң башкызы» мөөрейниң тиилекчилерин илереткен

«Көдээ черниң башкызы» программа 2020 чылда ажылдап эгелээн болгаш, көдээ школаларже башкыларны хаара тудар сорулгалыг. Программа езугаар суурларга ажылдаар күзелдиг башкыларга 1 сая рубльди бээр.

Бо чылын Тываның Өөредилге яамызы программага 13 олутту аңгылаан:

— 4 орус дыл болгаш литература башкызы,
— 4 математика башкызы,
— 2 математика болгаш физика башкызы,
— 1 англи дыл,
— 1 биология башкызы,
— 1 эге класс башкызы.

Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Кызыл, Өвүр, Бии-Хем, Сүт-Хөл, Таңды, Тес-Хем, Тожу, Чеди-Хөл, Эрзин кожууннарның школаларындан чагыглар кирген.

ТР-ниң Өөредилге яамызының конкурс комиссиязы чаңгыс удааның компенсация төлевирин алыр эрге дээш шилилгениң түңнелин үндүрген. Ниитизи-биле мөөрейге 93 чагыг башкылардан кирген. Мөөрейниң дүрүмү езугаар база баллдарның санын өөренип көргеш, комиссия 13 тиилекчини илереткен.

Тываның Өөредилге яамызының медээзинден.

Предыдущая запись
ТШО: Тывада билдингир журналистке медальды тывыскан
Следующая запись
Инспекторы Росгвардии призывают владельцев оружия следить за сроками медицинских справок
Меню