Июньга чедир огород ажылдарын доозар

«Улусчу картофель» губернатор төлевилели езугаар Өвүрде картофель үрезинин үлеп турар. Ук кожуунда 175 орулгазы эвээш өг-бүле огородунга катрофельди тарыыр. Оларның аразында Хандагайтыда – 40, Солчурда – 25, Саглыда – 43, Дус-Дагда – 25, Чаа-Суурда – 30, Сарыг-Хөлде — 12 өг-бүле бар.
Бо чылдың июнь айга чедир картофельди өг-бүле бүрүзү огород ажылдарын доозар.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

#нацпроект

Предыдущая запись
Тываның девискээринде «Уругларның айыыл чок чоруу» ай чарлаттынган
Следующая запись
Чеди-Хөлде часкы тарылга
Меню