⚡Аржаанда хой кыргылдазы кидин түлүк

⚡Аржаанда хой кыргылдазы кидин түлүк

Аржаан суурнуң чурттакчызы Аяс Сурунчук эрткен чылын социал керээ езугаар 250 муңну рубльди алган. Ол хой кыргылдазы, шээр малдың кажаа-хораазынга ветеринарлыг дезинфекцияны чорудар дээш оон-даа өске ачы-дузаны чедирер. Күрүне деткимчезиниң акша-хөреңгизи-биле хой кыргыыр электрилиг машиналарны, хол хачыларын база электрилиг машиналарның бистерин база ону чидидер станокту садып алган.

«2021 чылда мээң төлевилелимни комиссия хүлээп алган соонда, ажыл-агыйга херек дериг-херекселдерни садып алдым. Социал керээ езугаар өөредилгени база эрттим. Бо хүннерде Аржаан суурнуң малчын турлагларында ажылдап тур мен. Чагыгларывыс хөй. Өөм ишти база төрелдерим дузалажып тур. Ниитизи-биле кыргылда бригадазында 5 кижи бар бис. Улаштыр Тарлаг, Хадың суурларның малчыннары база чагыгны киирген» — деп, Аяс Сурунчук чугаалаан.

Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының медээзинден Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
⚡Өртке удур камгалал ажылдары
Следующая запись
Активисты «Добрые Сердца Тувы» помогли посадить картошку пенсионерке
Меню