Шииттиргеннерге маадырларның портреттерин таныштырган

Кызыл хоорайның 1 дугаар эдип-чазаар колониязында шииттирген кижилерге Радомир Балганның уран чүүл экспозициязын таныштырган.

Чурукчу Ада-чурттуң Улуг дайынының, интернационалчы дайынчыларның база тускай шериг операциязының киржикчилериниң портреттерин бараалгаткан. Делгелгениң сорулгазы — төрээн чуртунуң төөгүзүн билип алырынга, Россия дээш чоргааралды оттуруп, харын-даа харыысалгалыг болурунче угланган.

«Россияның төөгүзүн алгаш көөрге, ол бодунуң эрге-ажыы дээш тулчур ужурга таваржып турган. Шак ындыг үелерде чуртувустуң езулуг маадырлары көстүр — тиилелгеже чүткүлдүг, сеткил-соруу чылча шаптынмаан бөдүүн кижилер-дир. Россияның маадырлары дээрге-ле төрээн чуртунга, черинге, өг-бүлезинге бердинген хамаатылар-дыр. Россия — маадырларның чурту!» — деп, Радомир Балган демдеглээн.

Делгелгениң төнчүзүнде киржикчилерге портрет чуруур мастер-классты эрттирген.

УФСИН-ниң чуруктары болгаш медээзинден.

Предыдущая запись
XXXI национал аът чарыжының сезонун ажыдар
Следующая запись
Студенты из тувинского землячества в Москве приняли участие в торжественном шествии «Время России! Время вперед!»
Меню