Самагалтайның шын ады Белдир-Оймак

Таңды-Уула сыннарының өвүрүнче шулурадып агып баткан, эмдик малдың мойнунче кирип бар чыдар чиңге кара сыдым дег Тес-Хемче та чеже дамырак, та чеже хем агып кирген чүвези. Ынчалза-даа Ужарлыг-Хем биле Дыттыг-Хемниң кезек када кожалаштыр чаржып бадып чыткаш, уткужа хонуп, найыралдажып, четтинчип алган белдирин Самагалдай дээр-ле болгай. Самагалдайның тыва ады Белдир-Оймак, а ооң чанында арганы Белдир-Арыг дээр. Тыва нояннар моол хайыраатыларынга чашпаалааш, ук черни Самагалдай, азы моол дылдан очулдурарга, «Оттуг-Орук» деп, а Белдир-Арыг деп черни Жаргаланд* деп моолдап адап кааннар. Чүге дээрге моол дүжүметтерге тыва чер аттарын адаарга берге, дылы сына берги дег болду ыйнаан.

Иргит Бадраның «Арзылаң Күдерек» деп номундан ушта бижээн.

***

* Жаргаланд — амгы Чыргаланды, сөстүң ук-дөзү чогум тыва-даа, моол-даа дылдан деңге үнген; Моолда Жаргалант деп суурлар дыка хөй, аймак бүрүзүнде чыгыы бар.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Самагалтай: 250 чылынга номнар делгелгези
Следующая запись
Росгвардия исполнила желание воспитанника третьеклассника из города Кызыла
Меню