«Земля Надежды»: дүжүт ажаалдазында аныяктар

«Земля Надежды» көдээ ажы-агый кооперативиниң шөлдеринде картофельдиң дүжүдүн төндүр ажааган.

— Дүжүт ажаалдазынга идепкейлиг киришкен аныяктарга четтиргенимни илередип тур мен. Эң ылаңгыя Тываның политехниктиг техникумунуң студентилери дүжүт ажаалдазының эгезинден төнчүзүнге чедир дузалашкан. Оларның аразында келир үениң трактористери, машинистери бар — деп, кооперативтиң удуртукчузу Алена Куулар демдеглээн.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Тес-Хем: «Буянныг херек» ачы-дуза акциязы
Следующая запись
Че, кажыктап ойнаалам!
Меню