«ЗаБег.РФ»

Кызыл хоорайга VI Бүгү-российжи «ЗаБег» марафону болуп эрткен. Аңаа бо чылын 1000 хире кижи киришкен.
Спортчу хемчегниң кол сорулгазы – кадык амыдыралды болгаш спортту сайзырадыры болгаш төрээн чуртунга ынак болуру.
«Тываның аныяктары» солуннуң корреспондентизи Кызылдың дугаары 8 школазының өөреникчизи, марафоннуң бичии киржикчилериниң бирээзи Тамерлан-биле чугаалашкан.
«Бо хүн 1 километрге маңнадым. Бодумнуң изиг күзелим-биле киржип турар мен. Келир чылдарда база албан киржир мен деп сорулганы бодумга салдым. Эштеримге эки хөөннү болгаш тиилелгени күзедим!».
Бо чылгы эртип турар марафонга аныяк-өскен, сургуулдар, өөреникчилерниң көвейи-биле киржип турары өөрүнчүг.

Чуруктар Буян Ооржактың.

#ЗабегРФ #Тыва #спортчулар #молодежь #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Экологический десант
Следующая запись
Добрые Сердца Тувы помогли пенсионерке по дому
Меню