Ыраккы Мөңгүн-Тайгада аныяк башкы

Монгуш Алдынай Ужар-ооловна 1985 чылда Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксы суурга төрүттүнген. Мөген-Бүрен ортумак школазын 2003 чылда дооскан.

Бешки класска аныяк тыва дыл башкызын сонуургап, чарашсынып, ооң изин истеп, тыва дыл, чогаал башыкызы болур күзели оттуп келген. Тыва дыл башкызы болур күзелин чедип алыры-биле, ол Тываның күрүне университединиң филология факультединиң тыва дыл, чогаал салбырынче өөренип киргеш, 2010 чылда доос­кан.
Ажылчын базымын өскен-төрээн чери Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мөген-Бүрен ортумак школазындан эгелээш, бо хүннерге чедир ол-ла школазында тыва дыл болгаш чогаал башкызы болуп ажылдап чоруур.
Дооскан эртеминиң талазы-биле янзы-бүрү кожуун, рес­публика чергелиг мөөрейлерге боду болгаш өөреникчилери киришкеш, шаңналдыг черлерни ап чоруур. Алдынай Ужар-ооловна ажылдап келген үезинде тыва дылдың чидиг айтырыгларын шинчилеп чоруур. Аңгы-аңгы темаларлыг билиг бедидер курс­тарга идепкейлиг барып, билиин бедидип, бодундан улуг дуржулгалыг башкыларның арга-сүмезин эдерип, ажылында чаа методтарны ажыг­лап чоруур.

Предыдущая запись
Бичии чашка чагыг-сүме
Следующая запись
Законно ли забирать брата в горячие точки, если один брат уже служит там?
Меню