Ус-шеверлер Бай-Тайгада

Бай-Тайга кожуунда уран-шевер даараныкчы Сыдым-оол Соян хеп-сын даараар цехти «Ус-шеверлер бажыңында» ажыткан. Ол чурттакчы чондан чагыгларны хүлээп ап, чонга чылыг идик-хепти даарап берип турар.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Тес-Хемде «Демниг» аныяктарның хөй-ниити шимчээшкини тургустунган
Следующая запись
Барыын-Хемчикте мобилдиг рентген машиназы келген
Меню