Уругларны тыва национал оюннарга өөреткен

Уруглар камгалалының хүнүнде Тываның Национал музейиниң чанында тиккен өгге национал школалар хөгжүдер инстутудунуң ажылдакчылары Снежана Ондар, Альбина Монгуш, Азияна Саая элээди оолдар, уругларга тыва национал оюннарны ойнадып өөреткен.
Өг ажыттынары билек, Кызыл хоорайның 9 дугаар гимназиязының 8-ки классчылары Элина Багымба, Саша Доржу, Алтына Чаш-оол тыва оюннарны сонуургап келгеннер.

«Кажыкты бир дугаар ойнап тур бис. Дыка солун чүве-дир. Эртен Аныяктар сесерлиинге база башкылар кээрге, улаштыр ойнаар деп дугуруштувус» — деп, уруглар чугаалады.

Республиканың национал школалар хөгжүдер инстутудунуң ажылдакчылары боттарының ажылын таныштырган.

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Предыдущая запись
Чаа-Хөл: аныяктарга чурттаар оран-сава
Следующая запись
Элээдилерге чүгле байырлал эвес, а акша ажылдап алыр арга
Меню