Уругларның болгаш аныяктарның хөй-ниити организациязының салбырлары школа бүрүзүнге ажыттынар

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Тывада «Движение первых» уругларның болгаш аныяктарның хөй-ниити организациязының удуртукчузу Эртине Куулар-биле ужурашкан.

«Аныяк-өскенниң кижизидилгезинге хамаарышкан айтырыгларже улуг кичээнгейни салып турар бис. Тудуг болгаш социал инфраструктураны чаартырындан аңгыда, башкыларның болгаш дагдыныкчыларның квалификациязын бедидери чугула, уруглар-биле ажылдың чаа-чаа хевирлерин киирер.

Амгы үеде тургустунган системаны сайгарып көрүп, федералдыг специалистер-биле сүмележип турар бис. Бо талазы-биле биске улуг деткимчени чурттуң Президентизи Владимир Путинниң эгелээшкини-биле тургускан Россияның «Движение первых» уругларның болгаш аныяктарның хөй-ниити организациязы көргүзүп турар.

Тывада регионалдыг салбырның удуртукчузу Эртине Куулар болуп турар. Ооң эки турачылар адырында база аныяктарның хөй-ниити организациялары-биле кады ажылдажылгада арга-дуржулгазы улуг. Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелди ажыдып, мээң командамга ажылдаан. Ажылчын ужуражылга үезинде ук организацияның проект-программныг айтырыгларын, «Өөредилге» национал төлевилелдиң иштинде патриотчу кижизидилге болгаш дем-биле акцияларны организастаарының дугайында сайгарып чугаалаштывыс. «Движение первых» организацияның командазы неделя санында кожууннарже үнүүшкүннерни чорудуп турары өөрүнчүг. Суурларда уругларны, аныяктарны хаара тудары күзенчиг. Чоокку үеде ооң салбырлары школа бүрүзүнге ажыттынар» — деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң блогунда бижээн.

Алена Нан-Хоо белеткээн.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
«Аврора» будет участвовать на конкурсе искусств «Яркий Я»
Следующая запись
Не бояться трудностей, стараться
Меню