Улуг Тиилелгениң хүнүнге

Республиканың немелде өөредилге сайзыралының төвү «Улуг Тиилелгениң хүнү» деп чурук мөөрейин чарлаан.

Мөөрейге школачылар, немелде болгаш ортумак өөредилге черлериниң сургуулдары болгаш кадыкшылының аайы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг уруглар база башкылар, кижизидикчилер киржип болур болгаш, назы-хар аайы-биле дараазында бөлүктерге чардынган: уруглар садтарының чаштары, эге класс өөреникчилери, ортумак класстарның өөреникчилери, үстүкү классчылар, ортумак өөредилге черлериниң сургуулдары, башкылар болгаш кизижидикчилер.

Чуруктарны апрель 28-ке чедир хүлээп алыр. Мөөрейни май 2-4 хүннеринде түңнээр. Ажылдарны дараазында адреске дужаар: Кызыл хоорай, Московская кудумчузу, бажың 44 , кабинет № 1.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

#9мая

Предыдущая запись
Араганың кадыкшылга хоразы
Следующая запись
Как оформить оплачиваемый проезд военнослужащим?
Меню