Улуг-Хемниң Кадын-башкызын болгаш Ноян-башкызын илереткен

Улуг-Хем кожуунга «Кадын-башкы болгаш Ноян-башкы — 2022» башкылар ортузунга мөөрей эрткен. Мөөрейниң киржикчилери боттарының уран талантызы, каас-чараш идик-хеви-биле көрүкчүлерниң сонуургалын чаалап алган. Башкының хүнүнге тураскааттынган мөөрей байырлыг шинчиге эрткен.

Көрүкчүлер башкыларның салым-чаяанын, угаангыр-сагынгырын база бүгү тала-биле сайзыраңгайын үнелээн. Ол ышкаш башкыларның коллективтери коллегаларын диңмиттиг адыш часкаашкыннары-биле деткип турган. Мындыг солун мөөрейниң түңнелинде, «Ноян-башкы» деп онзагай атты Шагаан-Арыг хоорайның дугаары 1 школазының күш-культура башкызы Амыр-Санаа Минчээ чаалап алган. А «Кадын-башкы» деп чараш атка Арыскан ортумак школазының орус дыл болгаш литература башкызы Аэлита Наважап төлептиг болганын сагындыраал.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Отец с сыном собираются воевать в зоне СВО на одной БМП
Следующая запись
ТывКУ-нуң студентилери #МыВместе шимчээшкинниң регионалдыг штавында ажылдап турар
Меню