ТывКУ-нуң студентилери — U-NOVUS бүгү Россияның аныяк эртемденнер болгаш сайгарлыкчылар шуулганының киржикчилери

ТывКУ-нуң физика-математика болгаш көдээ ажыл-агый факультеттериниң 2-ги курсчулары Лана серин база Айыран Тюлюш
U-NOVUS бүгү Россияның аныяк эртемденнер болгаш сайгарлыкчылар шуулганында киржип турарлар.

2024 чылда U-NOVUS шуулганда чаа-чаа технологияларны чогаадып кылыры-биле, Россияның эң-не улуг корпорациялары болгаш технологтуг бизнестиң төлээлери, инноваторлар, сайгарлыкчылар чыглып келген.
Ооң ажылынга 10-10 муң студентилер, аныяк эртемденнер киржип, «Росатом», ПАО «СИБУР Холдинг», АО «Роснано», ПАО «Газпромнефть» дээн ышкаш компанияларның төлээлери шуулганның партнёрлары болгаш киржикчилери болган.

ТывКУ-нуң материалындан Алена Нан-Хоо белеткээн.

Предыдущая запись
Ак-Довурактың хүндүскү лагерьлеринде 196 уруг дыштанып турар
Следующая запись
Студентилерге тускай спортчу клуб
Меню