ТывКУ-нуң студентилери «Студенчи час» ХХХII бүгү Россияның фестивалынга киришкен

Бо хүннерде Саратовтуң Театр шөлүнде дээди өөредилге черлериниң «Студенчи час» ХХХII бүгү Россияның фестивалы болуп турар. Россияның 80 регионундан 3600 студент июнь 1-ге чедир янзы-бүрү мөөрейлерге, хемчеглерге киржир.

Фестивальдың байырлыг ажыдыышкынының үезинде, аныяктарга чурттуң Президентизи Владимир Путин байыр чедирген. «Фестиваль янзы-бүрү адырларга аныяк кижилерниң салым-чаяанын, арга-шинээн ажыдар арганы бээр.Чаңчыл болган шуулган студенчи акы-дуңмалышкы езунуң, эп-найыралдың адаа-биле эртип, он-он чылдарның дургузунда чурттуң бүгү регионнарының аныяктарының чыглыр төвү апарган» — деп, Владимир Путин демдеглээн.

«Студенчи час» ХХХII бүгү Россияның фестивалы делегейниң бирги космонавтызы Юрий Гагаринниң төрүттүнгенинден бээр 90 харлаанынга тураскааттынган болгаш, киржикчилерниң шилип алганы «Студвесна. Ближе к звездам» деп слоган-биле болуп турар.

Фестивальдың ажыдыышкыны «Полёт 108 минут» деп ат-биле 108 минута дургузунда 8 аңгы хевирниң болгаш жанрның көргүзүглери-биле эрткен.

Тываның студентилери «Күзелдерниң алдын согуну» регионалдыг программаны бараалгаткан. Ооң режиссер-тургузукчузу экономика факультединиң 2-ги курстуң магистрантызы, аныяк дизайнер Ай-Даш Сат болган. Ол регионалдыг программаны чогаадып кылыры-биле, 2 ай дургузунда ажылдаан. Программаның үндезини кылдыр «Хааннар шынаазын» алган. Ол шупту угланыышкыннырны хары угда алган: танцы, вокал, театр база мода.

Тываның төлээлери фестивальга чедиишкинниг ойнааннар. Кадынның кол ролюнда – төөгү факультединиң студентизи Пэма Шалык, а хаанны Ай-Хаан Хайбан ойнаан. Жюри кежигүннери аныяктарның күүселдезин, хептерин болгаш ниитизи-биле национал онзагайын аажок сонуургаан.

Шаңналдарны фестивальдың байырлыг хаашкынында тыпсыр.

ТывКУ-нуң материалындан Алена Нан-Хоо очулдурган.

Предыдущая запись
Айыыл чок интернет: фишинг
Следующая запись
В Туве особый противопожарный режим продлен до 17 июня
Меню