Тываның төлээзи ажылчын аныяктарның шуулганынга киришкен

Нижний Новгород хоорайга ажылчын аныяктарның бүгү Россия чергелиг шуулганы болуп эрткен. Аңаа Тывадан Ак-Довурак хоорайда «Аныяктарның бот-идепкей төвүнүң» удуртукчузу Аяна Алдын-Херел киришкен.

«Шуулганның кол-ла сорулгазы — Россияның регионнарынга аныяктар каттыжыышкыннарын тургузуп, ону сайзырадыры болур. Бүдүрүлгелерде болгаш албан черлеринде ажылчын аныяктарның депшилгезинге, бот-сайзыралынга хамаарышкан айтырыгларны чугаалашкан» — деп, Аяна Алдын-Херел Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы редакциязынга дыңнаткан.

Мира КОНГУЛ-ООЛ.

Предыдущая запись
Чөөн-Хемчик кожуунда ачы-дуза концертин чарлаан
Следующая запись
Наука0+ эртем шуулганы Тывага эртер
Меню