Тываның Студентилер эвилелиниң чаа составы чыылган

Тываның Студентилер эвилелиниң чаа составы чыглып, бот-боттары-биле танышпышаан, ажыл-чорудулгазының кол-кол угланыышкыннарын сайгарып чугаалашканнар. Студентилер боттарының талазындан идепкейлиг болуп, креативтиг санал-бодалдарын кииргеннер. Чаа кежигүннерге Самир Аспан-оол организацияның дугайында таныштырылганы кылган.

Дараазында ужуражылга сентябрь 21-де болур.

«Студентилер эвилелиниң кежигүнү болур күзелдиг аныяктарны чалап тур бис. Бо чоокку үеде эвилелдиң вице-президентилерин бадылаар. Оон аңгыда кижи бүрүзүнүң кылыр ажылдарын хуваап алыры чугула» — деп, Самир Аспан-оол дыңнаткан.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

#СоюзстудентовТувы #студентытувы2022

Предыдущая запись
Тывага Россия Федерациязының камгалал сайыдының кубогу дээш спортчу демисел маргылдаазы болур
Следующая запись
В Госуслугах скоро появится сервис «Навигатор возможностей» для молодых людей 14–35 лет
Меню