Тываның школачыларын бүгү-российжи киберспортчу оюннарга киржир кылдыр чалаан

Россияның компьютер спортунуң талазы-биле федерацияның 2018 чылдан бээр эрттирип турары школачылар аразынга компьютер спортунуң талазы-биле “Бүгү-Россияның интеллектуалдыг-киберспорт лигазы” бүгү-российжи оюннарның регион чадазынга киржир чагыгларны Тывада хүлээп эгелээн. Тулган дээн чыынды команда Сибирь Федералдыг округка Тыва Республиканы төлээлеп, зона чадазынга киржир.
Тыва Республиканың Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилел база Россияның Киберспорт федерациязы/Тыва Республика – маргылдааны республикага организастаар. Тыва Республиканың Спорт яамызы маргылдааның регион чадазы 2022 чылдың октябрь 15-24 хүннеринде оффлайн / онлайн хевирге эрттирерин дыңнаткан. А зона чадазы онлайн хевирге 2022 чылдың ноябрь 1-ден 30-ге чедир болур. Маргылдааның түңнел кезээ 2022 чылдың декабрь 1-6 хүннеринде LAN хевирге болуп эртер.
2022 чылдың сентябрь 1-де 14 харлаан база оон өрү назылыг, 9 кижи составтыг, школа командалары маргылдаага киржип болур.
Школачы лига программазы-биле октябрьның 15-16-да «Электроннуг шахмат», октябрь 15-16-та – «Интернет четкизинге үени тывары», октябрьның 22 биле 23-те – «Hearthstone» база «Clash Royale» программа-биле маргылдаалар болур.Октябрь 23-те – «Dota 2» программа-биле маргылдааны эрттирер.
Республиканың компьютер спортунуң талазы-биле федерациядан маргылдааның дугайында тодаргай тайылбырны дараазында адрестен билип алыр: Кызыл хоорай, Щетинкин-Кравченко кудумчузу, б. 35, тел: 8-923-543-06-36, e-mail: 17@ro.resf.ru азы Контактыда Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелдиң бо арынында — https://vk.com/molodej_tuva?w=wall-103661883_4425

Тыва Чазак

Предыдущая запись
«Маадырның партазы» Туранның школазында ажыттынган
Следующая запись
На фоне частичной мобилизации активизировались мошенники
Меню