Тываның келир үедеги башкылары: Студотрядтарның дайынчылары «Вожатые Первых» төлевилелдиң мөөрейинге тиилээн

«Вожатые Первых» каттыжылганың кадрлар курлавырынче ТывКУ-нуң студенчи отрядтарындан 6 кижи киргенин сагындыраал. Олар «Для меня быть вожатым Первых – это…» деп темага видеороликти кылгаш, тиилекчилерниң санынче кирген. Оон аңгыда студентилерниң портфолиозу тергиин болган.

Алесия Иргит, Долаана Жукова, Екатерина Тюмерекова, Радмила Ондар Даяна Тажи, Лагба Кужугет — уруглар-биле ажылдаарынга ынак, кызымаккай, бурунгаар чүткүлдүг аныяк кижилер. Оларны келир үениң езулуг башкылары деп санап болур.
Республиккада студенчи отрядтарның кежигүннери — Баштайгыларның федералдыг болгаш регионалдыг ажыл-чорудулгазының идепкейлиг киржикчилери.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Ырак-узак Хүт суурда Интернет харылзаазы коштунган
Следующая запись
Күскү дүжүт
Меню