Тываның Баштайгылары «Отличники Первых» база «Искусство кода» сменаларда

Бүгү Россияның «Океан» уруглар төвүнүң «Отличники Первых» темалыг сменаның шилилге чадазын Тывадан 8 өөреникчи эрткен.

Ыраккы Чөөн чүктүң эң-не кайгамчыктыг лагеринде Тываның школачылары апрель 12-де чеде берген. Олар солун программаларда киржип турары чугаажок.

Оон аңгыда 3 школачы «Искусство кода» сманада киржип турар. Бо угланыышкынны IT- технологияларны сонуургаар уруглар шилип алган. Олар боттарының келир үеде мергежилин бо угланыышкын аайы-биле шилип алыр күзелдиг.

Өөреникчилерни Движение Первых | Тыва шимчээшкинниң эртем талазы-биле төлевилелдерниң удуртукчузу Дугэр Салчак үдеп чоруур.

Алена Нан-Хоо белеткээн

Предыдущая запись
Студенты из тувинского землячества в Москве приняли участие в торжественном шествии «Время России! Время вперед!»
Следующая запись
Активисты «Добрых Сердец Тувы» проявили заботу о подопечных, оказав адресную помощь
Меню