Тываның Баштайгылары ийиги съездиниң киржикчилери болган

Бо хүннерде Москва хоорайда баштайгыларның ийиги съездизи эртип турар. Ооң ажыл-чорудулгазында чурттуң аңгы-аңгы булуңнарындан 7 муң хире аныяк кижилер киржип келген.

Тываның делегациязында регионалдыг салбырның даргазы Эртине Куулар, Тываның даг-техниктиг техникумунуң башкызы Анай Минчи, Баштайгыларның ада-иелер каттыжыышкынының төлээзи Долаана Дамдын, Тываның политехниктиг техникумунуң студентизи Чайынды Мартый-оол, школачылар Айза Хомушку, Идегел Минчей, Иван Кукарин, Менги Куулар кирген.

Киржикчилерге бүгү талалыг программаны планнаан, ооң иштинде чурттуң Презиндентизи В. Путинниң киржилгези-биле хемчеглер бар.

Предыдущая запись
Путин повысил президентские стипендии до 30 тысяч рублей
Следующая запись
Молодёжь всего мира почувствует силу и стойкость духа российского народа 
Меню