Тываның аныяктары элээр чорук дээш

Бүгү Россияның элээр чорук хүнүнге уткуштур Арат шөлүнге Кызыл хоорайның Культура, спорт болгаш аныяктар херээниң талазы-биле департаментизиниң ажылдакчылары база «Мээң найысылалым» аныяктарның хөй-ниити организациязының идепкейжилери «Умей сказать НЕТ!» деп акцияны эрттирген.

Аныяктар хоорайның чурттакчыларынга араганың хоразының дугайында профилактиктиг тайылбырны чоруткан. Акцияның кол сорулгазы – ниитилелге араганың айыылын тайылбырлавышаан, ооң-биле канчаар демисежириниң оруктарын айтыры.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Таңдыже хөмүр-дашты сөөртүр
Следующая запись
Конкурс «Национальная литературная премия» в области литературы
Меню