Тывадан 200 оол шеригже аъттаныпкан

Россияның Чепсектиг Күштеринче Тывадан шериг оолдарны часкы келдириишкин езугаар аъткарып эгелээн.
Часкы шериг келдириишкини-биле чогуур хыналдаларны эрткен 200 оолду Тываның шериг комиссариадының чыылда пунктузундан Россия Федерациязының Чепсектиг Күштериниң одуруунга албан-хүлээлгезин эрттирери-биле чоруткан.
Тывадан оолдарны Кургаг чер шериглериниң Барыын болгаш Чөөн шериг округтарынче хувааган. Чаңчыл езугаар, шеригже аъткарар бетинде оолдарны чайгы болгаш кышкы хеп-сын-биле хандырган. Оон аңгыда, шериг эрттирер оолдар амы-хууда электроннуг банк карталары болгаш соталыг телефоннарга сим-карталарны, албан-хүлээлгезин эрттирер черинге чедир чемненир аъш-чемин алган.
Шеригже аъттанып турар оолдарга чалаткан аалчылар, удуртукчулар, хөй-ниити албан черлериниң төлээлери, ада-иелер чагыг-сөзүн берип, шериг хүлээлгезин эки эрттирер чылыг күзээшкиннерин чугаалаан.
Шеригже часкы келди¬рииш¬кинде чуртувустуң Чепсектиг Күштериниң одуруунче ниитизи-биле Тывадан 650 ажыг кижини чорудары планнаттынган.

Тыва Республиканың Шериг комиссариады.

Предыдущая запись
Тускай операцияда оолдар дугайында шын медээни кайыын алырыл?
Следующая запись
Реализовать себя, быть счастливой и полезной миру
Меню