Тывада уругларның болгаш аныяктарның шимчээшкини

Россияның уругларның болгаш аныяктарның шимчээшкининиң Координастыг чөвүлелиниң бирги регионалдыг хуралы Тывага болуп эрткен. Аңаа бүгү Россияның ниитилел-күрүне уругларның болгаш аныяктарның шимчээшкининиң дугайында таныштырылганы Тывада Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелдиң удуртукчузу Эртине Куулар кылган. Уругларның хөй-ниити организацияларының ажыл-чорудулгазын Таңды кожуунда даштыкы дылдар башкызы Светлана Сыргашева таныштырган. Бирги хуралдың ажылынга Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг киришкенин сагындыраал.
Координастыг чөвүлелдиң хуралы ажык чугаа хевирлиг эрткен болгаш, киржикчи бүрүзү бодунуң сонуургаан айтырыгларын салып турган.

Оон аңгыда школачылар болгаш студентилер, хөй-ниити организацияларының төлээлери боттарының чедиишкиннери-биле үлешкен.

Ук хуралдың кол-ла сорулгазы –бүгү Россияның уругларның болгаш аныяктарның ниитилел-күрүне шимчээшкини «Россияның уругларның болгаш аныяктарның шимчээшкини» хөй-ниити организациязын Тываның девискээринге тургузары болур.

Шак-ла ындыг хөй-ниити организациязын чурттуң иштинге тургузарын бо чылдың апрель 22-де «Россия – хөй арга-шыдалдар чурту» платформаның хуралынга чурттуң Президентизи Владимир Путинге Диана Красовская саналдаан. А бо чылдың июль 22-де ук организацияның тургузукчу хуралы «Артек» бүгү делегейниң уругларның дыштанылга төвүнге эрткен.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Төрээн чуртунуң төлептиг камгалакчылары
Следующая запись
Алдын медальды чаалап алган
Меню