Тывада кызыгааржыларга дузалажыр эки турачы улусчу дружиналарны хевирлеп турар

Тываның кызыгаар кожууннарының чурттакчыларын РФ-тиң күрүне кызыгаарының камгалалынга киржир кылдыр хаара тудар. Республиканың чазаа ол ажылды организастаар дээш, күрүне кызыгаарын камгалаар эки турачы улусчу дружиналарның регион штавын тургузар дугайында шиитпирни хүлээп алган. Россияның Федералдыг айыыл чок албанының Тывада Кызыгаар эргелели-биле кады ол ажылды чорудар.

Республика чазааның даргазының оралакчыларының бирээзи бадылаттынган чурумга даянгаш, регион штавын удуртуп-башкарар. Кызыгаар зонада кирип турар 5 муниципалдыг тургузугга – Мөңгүн-Тайга, Өвүр, Тес-Хем, Тере-Хөл база Эрзин кожууннарга ындыг штабтарны хевирлеп тургузар.

Күрүне кызыгаарында шуут чыпшыр чыдар 15 суурга — Мөген-Бүрен, Каргы, Саглы, Хандагайты, Солчур, Дус-Даг, Чаа-Суур, Ак-Чыраа, О-Шынаа, Берт-Даг, Ак-Эрик, Ү-Шынаа, Нарын, Кычык база Шынаа суурларга бештен эвээш эвес кижилиг дружиналарны ажылдадыр. Дружинниктер кызыгааржылар-биле дежурныйлаашкынче үнер.

Предыдущая запись
Республиканский турнир по конным скачкам «Чүгүрүктүң чүгүрүү-2022»
Следующая запись
Я верю, что служба государству приносит благо народу
Меню