Тывада аныяк өг-бүлелерге чуртталга сертификаттарын тывыскан

Кызыл хоорайдан 73 аныяк өг-бүле бажың садып азы тудуп алырынга социал төлевирни алган эргелиин бадыткаан бижиктерни алган. Адрестиг саң-хөө деткимчезин «Аныяк өг-бүлелерниң чурттаар чер-биле хандырылгазы» программа күүселдези-биле тывыскан.
73 өг-бүле дараазында түңнүг сертификаттарны алган: бир өг-бүле — 1323000 рубль; бир өг-бүле — 1134000 рубль; 39 өг-бүле — 945000 рубль; . — 39 24 өг-бүле 756000 рубль; 8 өг-бүле — 567000 рубльдиң.
Өг-бүле кежигүннериниң санындан база бир дөрбелчин метрде рынокта ортумак өртектен ол түңнерниң аңгы бооп турары ында.
2019 чылдан 2022 чылга чедир ындыг деткимчени 398 өг-бүле алганын Кызыл хоорай мэриязы дыңнаткан.
Чуртталга чээлизи ап болур орулгалыг, 35 хар чедир назылыг, чурттаар черге хереглелдиг аныяк өг-бүлелер программага киржип болур.

#тывачазак

Предыдущая запись
Актер Зеленскийниң сөөлгү ролю
Следующая запись
ЛУР болгаш ДУР-нуң чаштарынга Крымның лагеринге дыштаныр 150 путевканы тывыскан
Меню