«Тыва — эрес-дидим чоурктуң девискээри»: шериг-патриотчу угланыышкынныг ээлчегниң түңнелдери

Тываның Өөредилге яамызының дыңнадып турары-биле алырга, Ак-Довурак хоорайның «Таежный» лагеринде шериг-патриотчу угланыышкынныг смена доозулган. Үш неделя дургузунда уруглар шериг аргаларга болгаш чурттуң төөгүзүн шиңгээткеннер.

Дыштанылга лагериниң ээлчээ дооступ турда, шеригжиткен эстафетаны уруглар ортузунга эрттирген. Оолдар, уруглар Калашников автомадын чазып болгаш чыырынга маргышкан. Ол ышкаш газка удур херекселди кедип, пневматиктиг ланчыыдан адып, шериг чыскаалынга марштап, отрядтың ырын ырлаарынга тергииннерни илереткен.

«Тиилекчилеривистиң чедиишкиннери дээш өөрүп тур бис. Олар аныяк-өскен чурттуң патриоттары болуп өзүп орарын херечилээн, ол ышкаш төрээн чуртун камгалаарынга шупту белен. Сменавыс солун эрткен, ол дээш башкыларывыска четтирдивис» — деп, уруглар, оолдар чугаалап турган.

«Тыва — эрес-дидим чоруктуң девискээри» профильдиг смена «Таежный» кадыкшылга лагеринге июль 31-ден август 20-ге чедир ажылдаан. Сменаның программазы езугаар уругларның чүгле кадыкшылын быжыглаар эвес, а назы четпээннер ортузунга корум-чурум үрээр чорукту болдурбазынче угланганын сагындыраал.

Алена Нан-Хоо белеткээн.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Стали известны победительницы международного конкурса «Мисс Монголия 2023»
Следующая запись
Бии-Хем кожуунга амгы үениң Аныяктар төвү ажыттынар
Меню