Тыва аныяктар политиказының хөгжүлдезинче акша деткимчезин 2023 чылда алыр

»Тыва аныяктар политиказын хөгжүдеринче 64,4 млн рубльди алыр. Федералдыг агентилелдиң мөөрейинге эки үре-түңнелдиг киришкени дээш республиканың Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелинге байыр чедирип тур мен. Ам »Аныяктарга регион» деп төлевилелдиң адын шынзыдып, акша-хөреңгини болчумчалыг кылдыр ажыглаар деп бөдүүн болгаш тодаргай сорулга чедип алдынган турар ужурлуг» — деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг медеглээн.

Республиканың Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелиниң удуртукчузу Эртине Куулар мынчаар чугаалаан:

— Бүдүн ай дургузунда дүн-хүн чокка ажылдаанывыстың база бир хүн дургузунда төлевилеливисти камгалаанывыстың түңнели бар болган. Аныяктар политиказын комплекизи-биле хөгжүдер «Аныяктарга регион» мөөрейге киришкеш, 64,4 млн рубльди 2023 чылда алыр кылдыр тиилеп алдывыс.

Бо акша-хөреңгиниң иштинде келир чылын Кызыл-Мажалык биле Туранга дериг-херексели-биле бүрүн четчелеттинген аныяктар төптерин тургузар, аныяктар политиказының специалистерин көвүдедир, уруглар болгаш аныяктарның хөй-ниити организацияларынга дуза кадар, аныяктар политиказын сайгарып-шинчилээри дээш оон-даа өске ажылдарны кылыр.

Мира КОНГУЛ-ООЛ.

Предыдущая запись
Тываның Өөредилге яамызының оралакчы сайыдынга «Эрес-дидим чорук дээш» медальды тывыскан
Следующая запись
«Единая Россия»: Все социальные положения народной программы обеспечены в бюджете 2023-2025 полностью
Меню