Тускай операцияда оолдар дугайында шын медээни кайыын алырыл?

Россияның Камгалал яамызында тускай шериг операциязында киржип турар шериг оолдарның төрелдеринге “изиг шугум” телефону ажылдап турар.

Украинаның, Донецк, Луганск Улус Республикаларның девискээринде тускай шериг операциязында киржип турар оолдарның дөргүл-төрелдеринге шериг оолдар-биле харылзажыры болдунмайн барган таварылгаларда, албан езунуң медээлерин 8 (800) 100-77-07 дугаарлыг халас долгаар телефон дамчыштыр билип ап болур арга тургустунган.
«Изиг шугум» дугаарынче долгапкаш, бир дугаар ээлчегде бодун таныштырары чугула, дараазында төрелиниң шериг албаны эртип турар шериг кезээниң дугаарын, ооң шериг эргезин, фамилиязын, адын, адазының адын болгаш төрүттүнген ай-хүнүн, чылын дыңнадыр.
Херек апарган таварылгаларда 9.00 шактан 17.00 шакка чедир үеде Тыва Республиканың Шериг комиссариадының хамаатылар-биле ажыл чорудар салбырынче +7 (394) 223-08-20 дугаарлыг телефон дамчыштыр долгап болур.

Билдириишкиннерни vktiva_1@mil.ru деп адрестиг электроннуг почтаже азы Кызыл хоорай, Абаканская кудумчузу, 45 дугаар бажың деп адресче «Россияның почтазын» дамчыштыр чагаа-биле чорудуп болур.
Россияның Камгалал яамызының өске телефоннарының дугаарларын айтырып алыры негеттинип келген таварылгаларда Москва хоорайның шагы-биле 9.00 шактан 18.00 шакка чедир +7 (495) 696-88-00 дугаар телефонче долгапкаш, айтырып ап болур.
Чонувуска чүгле албан езунуң хынаттынган медээлеринге бүзүрээрин дагын база сагындырып каалы. Интернет четкизин дамчыштыр меге медээлер тарадып, чуртувуска, чонувуска удур информастыг дайын чорудуп турар кижилер барын шупту билир бис.

ТР-ниң шериг комиссариадының медээлери-биле.

«Шын» солунга 2022 чылдың алды айның беште парлап үндүрген.

Предыдущая запись
Герои спецоперации «Z»: рядовой Кыргыс уничтожил в бою три БМП, два танка и пятнадцать националистов
Следующая запись
Тывадан 200 оол шеригже аъттаныпкан
Меню