«Таврида» шуулганга киришкен

«Таврида» культура ажылдакчыларының шуулганынга Тывадан Кызылдың уран чүүл колледжизиниң башкызы, Национал театрның артизи Тана Хөвең-оол киришкен. Ол «Гавная сцена» өөредиглиг шөлчүгештиң ажылынга киржип, бүдүн чурттуң салым-чаяанныг аныяктары-биле кады ажылдаар аргалыг болган.

Өөредилге программазы 3 аңгы хевирден тургустунган. Бир дугаары — мотивтиг болгаш тренд-сессиялар, ужуражылгалар. Аңаа спикерлер боттарының арга-дуржулгазы-биле солчуп, частырыгларын айтып турган. Ийи дугаары — темалыг профессионал школалар, ооң иштинде аныяк чогаадыкчылар ат-сураглыг дагдыныкчыларындан билиглерни алган. Үшкүзүнде — хостуг хевир, аңаа киржикчилер бот-боттарының санал-оналдары-биле солушкан.
Тана Хөвең-оол шуулгандан хей-аът көдүрлүүшкүннүг чанып келгенин демдеглээн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Грант тиилекчилериниң төлевилелдери
Следующая запись
Глава Тувы Владислав Ховалыг поздравил всех пап с Днем отца
Меню