Тарас Делег, “Ветераны спецподразделений” организацияның удуртукчузу

Тарас Делег, “Ветераны спецподразделений” организацияның удуртукчузу:

“Төрээн чуртун камгалаары — эр кижи бүрүзүнүң хүлээлгези-дир. Кажан шериг албан-хүлээлгезин эртип тургаш, даңгыракты берген бис. Ам ону күүседири албан. Бистиң организациявыстың чартык кезии шагда-ла ында. Ол ышкаш Тываның Баштыңы дайынчыларның өг-бүлезинге өй-шаанда дуза чедирип турарын деткиир-дир мен”

Предыдущая запись
В России продолжается проведение частичной мобилизации, объявленной Указом Президента страны
Следующая запись
 91 дириг хойларны үлээн
Меню