Таңдыда ХБАБ-тың чаа оран-савазын ажыткан

Таңды кожуунда каас-чараш бадыланыжылга залын байырлыг байдалга ажыткан. Ону Бай-Хаак суурнуң төвүнде, ТАР-ның 100 чылы шөлдүң дужунда, тутканын сагындыраал.

Кожууннуң амыдыралында база бир чедимчелги болуушкунну чүгле чурттакчылар сонуургап келген эвес, а чаа оран-савага баштайгы өгленишкен аныяктарга йөрээл сөстер куттулуп турган. Чаа оран-савага быжыг өг-бүлениң доңун быжыглаан Айыжы, Ховалыг, Монгуштарга Дүрген база Бай-Хаак суурларның девискээринден чер участогун белекке берген.

«Бот ажыл-агый аргазы-биле туттунган албан черлериниң чараш өргээзиниң оран-савазын ажыттывыс. Бо тудугну тудуп эгелээр ажыл-херек 2019 чылда меңээ онааттынган. Ынчан кожуунувуска өгленишкен аныяктар чараш төөгүлүг чуруун сумунуң эрги чагыргазының мурнунга тырттыргаш, боттарының интернет-арынынга салып алганын көргеш, ук оран-саваны тудар бодал кирген.

«ХБАБ албан чери кижиниң төрүттүнүп келгеш, бир дугаар шынзылга документизин алыр, өг-бүле тудуп, амыдыралдың эге базымнарын шынзыдылгазындан эгелээш, чок болганының сөөлгү херечилелинге чедир бүрүткеп чоруур организация болганда, көрүштүг, чараш турар болза эки-дир, ооң эрги оран-савазының таваа безин чок турганы-биле, чаагайжыдып-септээри-даа болдунмастаан, ынчангаш чаа оран-саваны кылыры чугула-дыр» деп бодал-биле, төлевилелдиң дөзевилелин ол-ла дораан ажылдаар орээлимге чурудум.
Кажан Чазак Даргазы Владислав Ховалыг кожуунга ажыл аайы-биле кээп чорда, ХБАБ албан чериниң чаа оран-савазының тудуун дөзевилеп чуруп алганымны таныштырдым.

Ынчан кожуунга Дүрген школазының чанынга улай тудуг, Усть-Хадың суурга 2 аал чурттаар башкылар бажыңының тудуглары кылдынып турган. «Төлевилелди бодуң чураан болзунза, кылып көрээлиңер харын» деп, республиканың Баштыңы деткээн соонда, республика бюджединден 4 сая 900 муң рубльге деткимчени көргүскен. Кожуундан 8 сая хире акша чарыгдаттынган түңнелинде, чаа оран-сава туттунган.
Өг-бүле туткан, бадыланышкан аныяктарга узун-чаагай чуртталганы, төрүттүнген херечилел алган чаштарга төлептиг төлдер болурун күзедим!» — деп, ол ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызы Алик Монгуш бодунуң блогунда бижээн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Предыдущая запись
«Добрые Сердца Тувы» помогают подшефным привести в порядок участки
Следующая запись
Арыг-Үзүү: «Алдар аллеязын» ажыткан
Меню